wait.

posted on 30 Jul 2010 02:17 by bearbit in SEPTEMBER
 
 
 
 
จะรออยู่ตรงนี้ จะไม่ไปไหน
เผื่อว่าวันพรุ่งนี้ , ใครบางคนจะกลับมา ..
 
วันแรกที่เจอกันรู้สึกยังไง วันนี้เบสก็ไม่เคยเปลี่ยนเลย 
 
*