เคลิ้ม.

posted on 15 Mar 2011 04:40 by bearbit in TRACK
 
 
เมื่อสองเรา ได้พบกัน
จนเกิดวันเวลาที่ความอบอุ่นล้นใจ
เมื่อสองคน เอ่ยทักทาย
จนกลายเป็นนาทีที่มันมีความหมาย
 
ได้พบเธอ ได้เจอะกับสายตา
มันก็ยิ่งผูกพันธ์ภายในจิตใจ
ได้พูดคุย พบปะ ใกล้ชิดกัน
แล้วก็กลาย - เกิดอาการเคลิ้ม ~
 
เมื่อสองใจ เปิดหัวใจ
จนเกิดวันเวลาดีดี เมื่อใกล้ชิดกัน
ความสัมพันธ์ สื่อสองใจ
ทำให้ทุกนาทีของเรามีความหมาย
 
*
 
ขอบคุณที่เราต่างคนต่างก็ - เคลิ้ม  :)