ว่าที่บัณฑิต.

posted on 21 Dec 2011 18:38 by bearbit in JULY
 
 
ยังจำชีวิตปีหนึ่งที่องครักษ์ได้อยู่เลย
เผลอแปปเดียว ถึงเวลาที่ต้องกลับไปอีกครั้ง..
ก็รับปริญญาซะแล้ว ,,
 
อีกแค่วันเดียว - วันที่ภูมิใจที่สุดก็จะมาถึงแล้ว :)
 
*