พี่บัณฑิต.

posted on 25 Feb 2012 21:45 by bearbit in JULY
 
 
สวัสดีอีกช่วงชีวิต - สวัสดีความสำเร็จ
ทุกครั้งที่นึกถึงวันนั้น ก็ยังคงภาคภูมิใจ ,,
 
พี่บัณฑิต พี่บัณฑิต พี่บัณฑิต :D
 
*