กรกฎาคม.

posted on 06 Jul 2012 16:57 by bearbit in JULY
 
 
เวลาเปลี่ยน หลายอย่างเปลี่ยน ความสัมพันธ์บางอย่างก็เปลี่ยน
สวัสดีกรกฎาคม - สวัสดีอายุยี่สิบสามที่กำลังใกล้เข้ามา :)
 
*